19 Μαΐου 2022
Katerini, GR 12 C

Την ίδρυση του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών

εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-540
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-204
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-397
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-884
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-625
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-472
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-671
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-983
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-061
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-495
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-600
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-752
previous arrow
next arrow

Την ίδρυση του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών «Η έγκριση της χρηματοδότησης του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Πατρών από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα Κέντρο Ικανοτήτων με αντικείμενο το Teaching Factory, δηλαδή την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε πραγματικές συνθήκες, είναι μία σημαντική βοήθεια για το Εργαστήριο και το Πανεπιστήμιο. Επίσης, είναι σημαντική βοήθεια και για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, διότι δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοσθούν νέα καινοτόμα μοντέλα εκπαίδευσης, όπως αυτό του Teaching Factory, σε ευρύτερη έκταση, τόσο με την Ελληνική μεταποιητική βιομηχανία όσο και με πιθανούς εταίρους του εξωτερικού». Αυτά τονίζει μεταξύ άλλων, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Γιώργος Χρυσολούρης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και ιδρυτής του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού. Ο Γιώργος Χρυσολούρης, ο οποίος είναι και ο συντονιστής του προαναφερόμενου έργου, σημειώνει παράλληλα ότι «μετά την χρηματοδότηση, το Εργαστήριο θα έχει τη δυνατότητα να επεξεργασθεί αυτό το νέο μοντέλο ‘διάδρασης’ μεταξύ Πανεπιστημίου και επιχειρήσεων προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως των φοιτητών και όσων συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, που κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκτά ένα διαφορετικό περιεχόμενο και νόημα». Απαντώντας στο ερώτημα, κατά πόσο δηλαδή μπορεί η χρηματοδότηση να βοηθήσει το Εργαστήριο στο έργο του, ο Γιώργος Χρυσολούρης επισημαίνει ότι «το έργο του Εργαστηρίου είναι κατ’ αρχάς η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογίας σε συνεργασία με βιομηχανικούς εταίρους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό», προσθέτοντας: «Η δημιουργία αυτού του Κέντρου Ικανοτήτων θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στο Εργαστήριο / Πανεπιστήμιο όσο και στους βιομηχανικούς εταίρους να δείξουν όλο και περισσότερες εφαρμογές νέων τεχνολογιών του λεγόμενου ‘Industry 4.0’ (4η Βιομηχανική Επανάσταση). Οι δυνατότητες που δίνει το νέο Κέντρο Ικανοτήτων για τη δημιουργία πιλοτικών δράσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί έτσι θα μπορούν να δοκιμασθούν νέες τεχνολογίες στην επίλυση προβλημάτων που αφορά στην ελληνική μεταποίηση, αλλά και σε ευρύτερους τομείς της ελληνικής βιομηχανίας». Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Γιώργος Χρυσολούρης, «το γεγονός ότι στους εταίρους του νέου αυτού κέντρου ικανοτήτων περιλαμβάνονται σημαντικές βιομηχανίες μεταποίησης της Ελλάδας, σημαίνει ότι η ελληνική μεταποιητική βιομηχανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει αυτήν την προσπάθεια, αλλά και να καρπωθεί από την ανάπτυξη των νέων εφαρμογών και των πιλοτικών δράσεων». «Ταυτόχρονα», συνεχίζει ο καθηγητής, «η συνύπαρξη με εταιρείες του εξωτερικού και με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Καινοτομίας (EIT Manufacturing), στην οποία το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού ήταν ο συντονιστής της πρότασης, καθώς και της πρώτης φάσης υλοποίησης, δίνει δυνατότητες διεθνοποίησης του Κέντρου Ικανοτήτων, έτσι ώστε οι καλύτερες πρακτικές από το εξωτερικό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να ενσωματωθούν στις δραστηριότητες του Κέντρου Ικανοτήτων και να δημιουργηθούν συνέργειες / συνεργασίες μεταξύ Ελληνικών και Ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αλλά και εταιρειών». Καινοτόμο μοντέλο εκπαίδευσης Σύμφωνα με το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, το Teaching Factory ή Εκπαιδευτικό Εργοστάσιο είναι ένα νέο καινοτόμο μοντέλο πανεπιστημιακής, και όχι μόνο, εκπαίδευσης, το οποίο επιτρέπει τη σύνδεση βιομηχανικών μονάδων με τις αίθουσες διδασκαλίας. Ειδικότερα, με τη χρήση τεχνολογιών και εφαρμογών του Industry 4.0 (4η Βιομηχανική επανάσταση) οι φοιτητές αποκτούν εμπειρίες βιομηχανικής παραγωγής και ασχολούνται με θέματα, τα οποία απασχολούν τη βιομηχανική πράξη. Ταυτόχρονα, οι βιομηχανικοί εταίροι αποκτούν πρόσβαση στην πανεπιστημιακή γνώση και σε ερευνητικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα προσφέρουν την εμπειρία τους από τη βιομηχανία στο πανεπιστήμιο. Το μοντέλο αυτό (Teaching Factory) έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού και έχει βρει εφαρμογές τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική βιομηχανία. Πρόκειται δηλαδή για έναν αποτελεσματικό τρόπο σύνδεσης πανεπιστημιακών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τη βιομηχανική και επιχειρηματική πράξη. Παράλληλα, είναι ένας νέος τρόπος σκέψης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και προσπάθειας επίλυσης πραγματικών βιομηχανικών προβλημάτων. Επίσης, σύμφωνα με το Εργαστήριο, δίνεται η δυνατότητα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα να συνδεθούν με επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδος με οφέλη τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις. Ανάγκες και λύσεις Σχετικά με τις τεχνολογικές περιοχές κατάρτισης του Teaching Factory Competence Center, αυτές, όπως αναφέρει το Εργαστήριο, έχουν προκύψει από τις ανάγκες και τις προκλήσεις της εθνικής μεταποιητικής βιομηχανίας, σε συνδυασμό με ένα σύνολο λύσεων που βασίζονται σε τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ρομποτική, το Ψηφιακό Δίδυμο και το Internet of Things (IoT). Το Teaching Factory Competence Center, σύμφωνα με το Εργαστήριο, εστιάζει στα εξής: *Στη διάδοση και μεταφορά γνώσης μεταξύ των ερευνητικών οργανισμών και της εθνικής μεταποιητικής βιομηχανίας με απώτερο σκοπό την απόκτηση/βελτίωση δεξιοτήτων. *Στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε προϊόντα και υπηρεσίες του Ελληνικού μεταποιητικού τομέα μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο λοιπόν του Teaching Factory Competence Center θα παρέχονται υπηρεσίες που προς το παρόν αφορούν τη μεταποίηση, αλλά στο μέλλον θα αφορούν και σε άλλους τομείς της οικονομίας, με στόχο πάντα τη σύνδεση του Πανεπιστήμιου και γενικότερα των εκπαιδευτικών υποδομών με την επιχειρηματική πράξη. Τα οφέλη για επιχειρήσεις Σύμφωνα πάντα με το Εργαστήριο, η χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου Ικανοτήτων από τις επιχειρήσεις θα συμβάλει: *Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων τεχνολογιών (π.χ. Τεχνητή Νοημοσύνη, Διεργασίες χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος κ.ά.). *Στην απορρόφηση τεχνολογιών, τόσο μέσω της καθιέρωσης ενός δικτύου ανταλλαγής γνώσης από και προς τη βιομηχανία όσο και μέσω της μεταφοράς καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διαδικασίες παραγωγής (είτε απομακρυσμένα είτε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ικανοτήτων). *Στην προώθηση της ψηφιοποίησης και της υιοθέτησης πρακτικών βιωσιμότητας, όπως ορίζουν οι βασικές αρχές της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. *Στον προσανατολισμό των επιχειρήσεων προς την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών και των προϊόντων τους, ακολουθώντας Ευρωπαϊκές πολιτικές (π.χ. χρήση διεργασιών χαμηλού CO2, παραγωγή μηδενικών σφαλμάτων, ελαχιστοποίηση των αποβλήτων κ.ά.) *Στην κατάρτιση του προσωπικού και την απόκτηση δεξιοτήτων ή ικανοτήτων για την υλοποίηση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών που απαιτούνται για την βελτίωση της παραγωγικότητας. *Στην αξιοποίηση των υποδομών του Κέντρου Ικανοτήτων μέσω της δυνατότητα εκτέλεσης έργων «Proof of concept» ή για επαλήθευση λύσεων (Test before Invest). Η στελέχωση Το Teaching Factory Competence Center, όπως ανακοινώθηκε από το Εργαστήριο, θα στελεχωθεί αρχικά από έμπειρους συνεργάτες του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού (Δ. Μούρτζης, Π. Σταυρόπουλος, Σ. Μακρής, Κ. Αλεξόπουλος, Π. Αϊβαλιώτης κ.ά.), ενώ η στελέχωση θα διευρυνθεί και με στελέχη άλλων εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Επίσης, σύμφωνα με το Εργαστήριο, «το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως έχουν δηλώσει ο πρύτανης, Χ. Μπούρας και ο αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης Π. Δημόπουλος, υποστηρίζει ενεργά το συγκεκριμένο Κέντρο Ικανοτήτων». Τέλος, να σημειωθεί, όπως αναφέρεται, ότι «η δημόσια δαπάνη της δράσης ‘Κέντρα Ικανοτήτων’ συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

Πηγή: Foititikanea.gr

https://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD/23704-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD?fbclid=IwAR0ykNBcpPuEmoUQdslsCnUXYC2W-F7e-zi17aTOhN13of-d79r6P2hCgSw
Previous Article

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τα συγκλονιστικά λόγια της Μαρίας Κυρίδου στη Χριστίνα Μπούρμπου μετά τον τελικό της δικώπου

Next Article

Σύνταξη πριν τα 62 έτη για 27 κατηγορίες ασφαλισμένων

You might be interested in …

Διανομή προϊόντων στις οικογένειες του ΚΕΑ-TEBA από τον Δήμο Κατερίνης και τους Δήμους-εταίρους

Ο Δήμος Κατερίνης, ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, σε συνεργασία με τους Δήμους – εταίρους: Δίου – Ολύμπου & Πύδνας – Κολινδρού, θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής […]

Επιδόματα: Όλες οι πληρωμές μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουλίου

Συνεχίζονται οι πληρωμές προς χιλιάδες δικαιούχους Συνεχίζονται οι πληρωμές προς τους δικαιούχους από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την Παρασκευή 23 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι ο ΟΠΕΚΑ δεν έχει προγραμματισμένες […]

Αποκλειστικό: Στον Κορινό Πιερίας βρέθηκε ο Τύμβος που βρίσκεται ο τάφος της Ολυμπιάδας, μητέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου (photos)

την αποκάλυψη έκανε ο ομότιμος καθηγητής Αθανάσιος Μπίντας.  Γράφει ο Κρικόρ Τσακιτζιάν Οι τρεις νεκρικοί θάλαμοι στους οποίους αναφέρεται ο Αθανάσιος Μπίντας (φωτ.: GEOKAT) Σύμφωνα με τις αρχαιολογικές έρευνες που έχει κάνει στον Τύμβο Κορινού του νομού Πιερίας, […]

Έναρξη λειτουργίας νέων Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ στην Κατερίνη, στα Γρεβενά και στην Πρέβεζα

© Taxheaven – H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας – Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης Έναρξη λειτουργίας νέων Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ στην Κατερίνη, στα Γρεβενά και στην Πρέβεζα Η Διοίκηση του […]

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο