29 Νοεμβρίου 2023
Katerini, GR 13 C
Τελευταία Νέα
ΟΔΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ζητείται delivery 337 άτομα για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού Νικόλαος Ευαγγελόπουλος, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Κατερίνης με τον συνδυασμό «Εκκίνηση» του Κώστα Κουκοδήμου Τσαουσίδης Μιχάλης (Μίμης), Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Κατερίνης με τον συνδυασμό «Δήμος Πρότυπο» του Ιωάννη Ντούμου Βικτωρία Φραγκουλίδου (Βίκυ), Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Κατερίνης με τον συνδυασμό «Δήμος Πρότυπο» του Ιωάννη Ντούμου Ευαγγελία Παλάγκα, Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Κατερίνης με τον συνδυασμό «Δήμος Πρότυπο» του Ιωάννη Ντούμου 337 άτομα για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού Χαράλαμπος Χρ. Μπρουσκέλης, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Κατερίνης με τον συνδυασμό «Δήμος Πρότυπο» του Ιωάννη Ντούμου ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ3/2023 Ο Δημήτρης Β. Καραβιδές, Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Πιερίας με τον Απόστολο Τζιτζικώστα Διονυσία Χατζηχηδίρογλου, Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Κατερίνης με τον συνδυασμό «Εκκίνηση» του Κώστα Κουκοδήμου

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ


Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (ο τρόπος ψήφισης μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο προς τον Πρόεδρο, όπως e-mail, sms, κλήση ή βιντεοκλήση κ.α.) στις 27 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, και την αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2021 (6η)Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2.Ψήφιση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (12η)Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3.Έγκριση της  έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2021Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
4.Έγκριση της  171/2021 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Κατερίνης με θέμα “Υποβολή Αιτήματος ρύθμισης  οφειλών προς το Δήμο Κατερίνης” όπου ζητείται η ένταξη στην ρύθμιση του Ν. 4483/2017 σε 120 μηνιαίες δόσεις (10 έτη)Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
5.Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης Γρηγορόπουλου Δημήτριου (Α.Μ. 93), μετά την 667/2021 απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕισηγητής:  Οικονομική Επιτροπή
6.Απευθείας εκμίσθωση του παραδοσιακού κέντρου εστίασης «Παλιό Σχολιό»  στον οικισμό Παλαιού Ελατοχωρίου της Κοινότητας Ελατοχωρίου του Δήμου ΚατερίνηςΕισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
7.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ» αρ. μελ.: 93/2018Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
8.Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών  και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  του έργου : «Αποκατάσταση στρώσεων οδοστρωσίας της αγροτικής οδοποιίας στη θέση ‘‘Πλιτσκό –Προσήλιο’’ της κοινότητας Ελατοχωρίου στη ΔΕ Πιερίων του Δήμου Κατερίνης»       Αριθ. Μελ.: 42/2021                Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών               
9.Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ   του έργου : «Κατασκευή περιφράξεων και τοποθέτηση άμμου σε παιδικές χαρές της δε Κατερίνης»   Αριθ. Μελ.: 75/2021  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών              
10.Έγκριση χορήγησης Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περιφράξεων και τοποθέτηση άμμου σε παιδικές χαρές της ΔΕ Κατερίνης»  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών              
11.Αποδοχή της  Τροποποίησης της Πράξης «Συμπληρωματικά έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Τ.Κ. Παραλίας Δήμου Κατερίνης» με κωδικό ΟΠΣ 5027223 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία»Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών              
12.Έγκριση φακέλου μελέτης: «Βιοκλιματικές αναπλάσεις στο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και διαδρομών πεζών και ποδηλάτων»Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών              
13.Τροποποίηση της 116/2021 απόφαση ΔΣ ως προς την αντικατάσταση της γραμματέα και του αναπληρωτή της, του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΚατερίνηςΕισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
14.Επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» του Δήμου ΚατερίνηςΕισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
15.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για εξώδικο (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ελλειμματικής απόδοσης γης, της ιδιοκτησίας με κ.κ. 056311 στο Ο.Τ. 226 της Π.Ε.ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ-Ν.ΖΩΗ – Επέκταση σύμφωνα με  τις 70η και  58ηΔ Τροποποίηση της 1/2000 Πράξης Εφαρμογής [ύστερα από αίτηση των: α) Λιμπανοβνού Ηλία του Σωτηρίου, β) Παντελακάκη Ελένης συζ. Κων/νου, το γένος Σωτηρίου Λιμπανοβνού και γ) Λιβανοβνού Δήμητρα του Σωτηρίου (για τον εαυτό τους ατομικά και ως νόμιμοι κληρονόμοι της Γεωργίας Πηλίτσου συζ. Χαραλάμπους το γένος Σωτηρίου και Αικατερίνης Λιμπανοβνού)Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης   
16.Ορισμός του Μακρή Μιχαήλ του Νικολάου και της Αλίκης από το Δ.Σ. ως πρόσωπο  για καταβολή των αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την αριθ.1/2000 πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου της επέκτασης  Ευαγγελικών – Ν.Ζωής σε συνδυασμό με τις  μετέπειτα κυρωθείσες (109ηΔ) & (162ηΔ) διορθωτικές πράξεις στα Ο.Τ.89Β, Ο.Τ.90Ε  (κ.κ.053302)Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης   
17.Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση επιτροπών από το  Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης για το  έτος 2022Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
18.Κατανομή ποσού 293.520,00 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2021 (Γ΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από 01 Σεπτεμβρίου 2021 ως  30 Νοεμβρίου 2021Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
19.Παραχώρηση σχολικών χώρων σε Συλλόγους Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Previous Article

Δήμος Κατερίνης – Σύλλογος Καρκινοπαθών Ν. Πιερίας «Η Αγία Αικατερίνη»: Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού

Next Article

Κλειστές οι λαϊκές Αγορές τη Δευτέρα 25/10

You might be interested in …

Κοινωνικός τουρισμός: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Το «πέναλτι» που σας αποκλείει από το πρόγραμμα

Τι ισχύει για τα voucher του 2021-2022 ις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού με τον προϋπολογισμό για φέτος να είναι αυξημένος κατά 5 εκατ. ευρώ από 30 σε 35 εκατ. Ως επιπλέον κίνητρα συμμετοχής, πέρσι, […]

Το Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης λειτουργεί & προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Πολύτιμες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ανασφάλιστους, χαμηλοσυνταξιούχους κ.α.) παρέχει ήδη εδώ και ένα περίπου μήνα το Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης. Προσωρινά και έως ότου αποπερατωθούν οι εργασίες στο διώροφο κτίριο εντός […]

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο